Kobieta w pełni

Anna Kosoń

4 4

-psychoterapeutka somatyczna met. Core Energetics 
– pielęgniarka psychiatryczna,
– terapeutka rodzinna,
– mgr religioznawstwa,

-nauczycielka jogi (w systemie Bihar School of Yoga i Kundalini Joga wg Yogi Bhajana). 

Doświadczenie:
Prowadzenie terapeutycznych zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży na
Oddziale Psychiatrii Dzieci w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu
Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie oraz dla dorosłych:
– na Oddziale Dziennego Pobytu w Pro Vita Centrum Zdrowia
Psychicznego i Terapii Uzależnień Krakowie oraz
– w Ośrodku Terapii Uzależnień Wiosenna w Ściejowicach.

Oferuję psychoterapię psychosomatyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz grupy terapeutyczne.

 

Pozdrawiam serdecznie 

 

Mail: psychoterapia.kosonanna@gmail.com

Strona : www.pro-przestrzenrozwoju.pl

Facebook, Instagram, YouTube @ProPrzestrzenRozwoju